MongoDBSQL

MongoDB Temel Sorgular 2

Bu yazıda MongoDB Giriş seviyesinde bir takım terimleri görmüş olacağız. Bunun için mongo.exe (C:\Program Files\MongoDB\Server\5.0\bin) kullanacağız  sizler Compass, Robo gibi editörleride kullanabilirsiniz.

show dbs -> Varolan db’leri görmemizi sağlar.

use [name] -> yeni bir db create etmek için kullanılır.

use blog -> blog db oluşturuldu.

db.createCollection(‘users’) -> blog veritabanına users collection’u yaratır. Bir önceki blog db’ collection yaratıldıktan sonra görünmeye başlayacaktır.

show collections -> Varolan collectionları listelemeye yarar.

db.user.find() -> user collectionundaki verileri listeler. (select * from  gibi düşünebilirsiniz.)

db.users.insertOne({ name:”semih”,age:26 })  -> user koleksiyonunda tek bir veri eklemeyi sağlar.

db.users.insertMany(

{ name:”semih”,age:26 },

{ name:”ctrl”,age:28 }

)  -> birden fazla veri eklemeyi sağlar.

db.users.insert(

{ name:”semih”,age:26 },

{ name:”ctrl”,age:28 }

)  -> bir veya birden fazla veri eklemeyi sağlar.

Toplu insertler içinde for döngüsü kullanabilirsiniz.

db.users.find().count() -> kaç tane veri döneceğini belirtir.

db.users.find().limit(2) -> ilk 2 veriyi döner.

db.users.find().skip(2) -> ilk 2 veriyi es geçip kalanları döner.

db.users.drop() -> users collection’u silmeye yarar.

db.user.find({ name:”semih”}) -> name değeri semih olanları getirir.

db.user.find(

age: {  $in: [ 14,45 ]  }

}) -> age değeri 14 ile 45 olanları getirir.

Paylaş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir