MONGODB

MongoDB Temel Update İşlemleri

users collectionunda name, age ve gender fieldlarının olduğunu varsayarsak eğer ;

db.users.update{

{ name : “semih” } ,

{ name: “semih2″ , age:27, gender :”M” },

{ upsert : false }

Bu işlem sonucunda name’i semih olan değerin fieldlerini semih2, 27 ve M olarak güncelleyecektir. upsert false değeri ise hatalı bir şart/veri verdiğimizde bu veriler ile yeni bir insert yapmaması için kullanabilrsiniz. name semih var ise güncelle yok ise insert etme olarak düşünülebilir.

db.users.updateOne{

{ name : “semih” } ,

{ $set : { age: “28” } }

Burada name semih olan tek değerin age field’ını 28 olarak günceller.

db.users.updateMany{

{ $or : [ { name : “semih” } , {name: “semih2” } ],

{ $set : { age: “28” } }

Burada ise name alanı semih veya semih2 olanların age değerini 28 yapar, yukarıdaki update’e göre farkı bulduğu tüm değerlerde bu güncellemeyi yapacaktır

Paylaş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir