MongoDB

MongoDB Veri Listelemek için Kullanılan Sorgular

MongoDb’de veri listelemek için .find fonksiyonu kullanılır.

db.[koleksiyon].find() şeklinde kullanılır. Yazarlar koleksiyonunda işlem yapacağımız varsayılırsa ; db.writer.find()

Verilerin bir düzende görmek isterseniz. pretty methodunu kullanabilrsiniz;   db.writer.find().pretty()

Verinin uzunluğunu bulmak için; db.writer.find().lenght() methodu kullanılır.

Çekilen veriye sınır koymak isterseniz; db.writer.find().limit()  

Veri Atlama yapmak için skip methodunu kullanabilirsiniz; db.writer.find().pretty().skip(1)

 

Verileri mysql,mssql’de sorgulama apmak için where şartıyla kısıtlama koyabilrsiiniz, Burada find methoduna parametre olarak veri göndermeniz gerekmektedir.

db.writer.find({

“Name”:”Semih”

});   

Burada tüm yazarlar içerisinde Name alanı Semih olan sonuçları döndürecektir. (mysql ve mssql’de where Name=’Semih’ gibi.)

Birden fazla şart koymak istersenizde virgül ile ayırıp devam edebilrsiniz. “Name”:”Semih” , “Surname”:”Ozhan” gibi…

 

Mantıksal operatörleri kullanmak isterseniz  $or ve $and şeklinde kullanabilrisiniz.

db.writer.find({

$or: [ {“Country”:”Türkiye”} , {“Country”:”İspanya”} ]

});     Burada ülkesi Türkiye veya İspanya olan kayıtları çekebilrsiniz. 

 

Decimal değerler için işlem yaparken küçüktür  $lt , küçük eşitse $lte, büyükse $gt, büyük eşitse $gte kullanılır.

db.writer.find({

 age: {  $lt:30 }

}); 

Burada yaşı 30dan küçük olan yazarlar listelenecektir.

Paylaş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir