SQLSql ServerT-SQL

Sql Constraints – Check

Sql de kısıtlamalar bir tabloya verilerin doğru ve istenilen şekilde girilmesini sağlar. Bu kısıtlamalardan biride Check’tir , check tabloda satıra girilen değerin vereceğimiz koşula uyup uymadığını kontrol etmek için kullanılır. Eğer değer bu şarta uymuyor ise insert veya update işlemini gerçekleştirmeyecektir.

CREATE TABLE Uyeler(
ID int CHECK (ID>=1000)
);

Bu şekilde bir tablonun ID alanına eğer 1000’den büyük veya eşit ise insert,update işlemi uygulansın demiş olduk , eğer 1000’den küçük bir değer uygulanırsa aşağıdaki gibi hata alırsınız.

Msg 547, Level 16, State 0, Line 5
The INSERT statement conflicted with the CHECK constraint “CK__Uyeler__Age__6F877CB1”. The conflict occurred in database “Test_DATA”, table “dbo.Uyeler”, column ‘ID’.
The statement has been terminated.

*uniqueidentifier ve timestamp veri tipiyle kullanılamaz.

*IDENTITY özelliği ile de kullanılamaz.
Paylaş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir