SQLSql ServerT-SQL

Sql Server ISNULL, COALESCE, IIF , NULLIF Nedir ?

Sql Server ISNULL Fonksiyonu Nedir ?

Sql’de  ISNULL ,  Eğer değer Null ise vereceğiniz diğer değeri döndürürür.

Select ISNULL( Fiyat , 0 ) from Satislar

Burada Eğer Fiyat NULL ise 0(Sıfır) değerini döndürecektir. NULL Değil ise Fiyatın kendi değerini döndürecektir.


Sql Server COALESCE Fonksiyonu Nedir ?

Sql’de  COALESCE ,  Eğer değer Null ise vereceğiniz diğer değeri döndürürür , oda NULL ise vereceğiniz diğer değeri …. bu şekilde belirteceğiniz değer kadar kontrol sağlar. ISNULL da tek değer vardı o null ise diğerini döndürüp işlemi bitirirdi , burada ise sizin belirteceğiniz değer kadar kontrol sağlar.

Select COALESCE ( Fiyat , Fiyat2, Fiyat3 , 0 ) from Satislar

Burada Eğer Fiyat NULL ise ; Fiyat2 değerini kontrol edecektir Eğer oda NULL ise Fiyat 3 Değerini döndürecektir Eğer oda NULL ise 0(Sıfır) değerini döndürecektir. Eğer herhangi biri NULL Değil ise Fiyatın kendi değerini döndürecektir. Örnek vermek gerekirse Fiyat1 NULL, Fiyat2 NULL, Fiyat3 100TL ise 100TL döndürecektir.


Sql Server IIF Fonksiyonu Nedir ?

Bu fonksiyonda Eğer değer vereceğiniz şarta uyarsa ilk değer uymaz ise ikinci değer dönecektir.

DECLARE @a int = 45,@b int = 40;

SELECT IIF ( @a > @b, ‘TRUE’, ‘FALSE’ ) AS Result;

Burada Sonuç TRUE Dönecektir.


Sql Server NULLIF Fonksiyonu Nedir ?

Sql de NULLIF Fonksiyonu vereceğiniz değerler birbirine eşit ise NULL Değeri döndürür eğer eşit değil ise ilk verdiğiniz değeri döndürür.

Select NULLIF(‘Ctrl’,’Delete’) : Ctrl

Select NULLIF (‘Ctrl’,’Ctrl’) : NULL

Paylaş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir