SQLSql ServerT-SQL

Sql Server Nümerik Fonksiyonlar

Sql Server ABS Fonksiyonu Nedir , Ne İşe Yarar ? 

ABS : Verilen sayının mutlak değerini döndürür.

Abs(-243.5) : 243.5

Sql Server ACOS  Fonksiyonu Nedir , Ne İşe Yarar ? 

ACOS : Verilen değerin arccos değerini döndürür.

ACOS(0.25) :1.318116071652818

Sql Server ASIN Fonksiyonu Nedir , Ne İşe Yarar ? 

ASIN : Verilen değerin arcsin değerini döndürür.

ASIN(0.25) : 0.25268025514207865

Sql Server ATAN Fonksiyonu Nedir , Ne İşe Yarar ? 

ATAN : Verilen değerin arctan değerini döndürür.

ATAN(3.2) : 1.2679114584199251

Sql Server AVG Fonksiyonu Nedir , Ne İşe Yarar ? 

AVG : Verilen dizinin ortalama değerini döndürür. Tabloda Price sütunu bulunsun ve 20 kayıt olduğunuz varsayalım, bu 20 değerin ortalamasını döndürecektir.

Select AVG(Fiyat) from Satislar

Sql Server CEILING Fonksiyonu Nedir , Ne İşe Yarar ? 

CEILING : Verilen değeri en yakın yukarıdaki sayıya yuvarlar.

CEILING(25) : 25

CEILING(25.10) : 26

CEILING(25.80) : 26

Sql Server COUNT Fonksiyonu Nedir , Ne İşe Yarar ? 

COUNT : Sorgudan dönen kayıt sayısını döndürür.

Select COUNT(*) from Satislar

Sql Server COS Nedir , Ne İşe Yarar ? 

COS : Bir sayının cos değerini döndürür.

COS(2) : -0.41614683654714241

Sql Server DEGREES Fonksiyonu Nedir , Ne İşe Yarar ? 

DEGREES : Radyan cinsinden verdiğiniz değeri dereceye dönüştürür.

DEGREES(1.5) : 85.943669269623484297

Sql Server FLOOR Fonksiyonu Nedir , Ne İşe Yarar ? 

FLOOR : CEILING fonksiyonun tersine verilen değerin aşağı doğru en yakın sayıya yuvarlar.

FLOOR(25.75) : 25

Sql Server MAX Fonksiyonu Nedir , Ne İşe Yarar ? 

MAX : Verilen dizide bulunan maksimum değeri döndürür.

Select MAX(Fiyat) from Satislar

Sql Server MIN Fonksiyonu Nedir , Ne İşe Yarar ? 

MIN : Verilen dizide bulunan minimum değeri döndürür.

Select MIN(Fiyat) from Satislar

Sql Server PI Fonksiyonu Nedir , Ne İşe Yarar ? 

PI : pi sayısını döndürür.

PI() : 3.1415926535897931

Sql Server POWER Fonksiyonu Nedir , Ne İşe Yarar ? 

POWER : Verilen değerleri üs değerini döndürür.

POWER(4,2) : 16

POWER(3,3) : 27

Sql Server RADIANS Fonksiyonu Nedir , Ne İşe Yarar ? 

RADIANS : Derece değerinin radyan karşılığnı döndürür.

RADIANS(180) : 3

Sql Server RAND Fonksiyonu Nedir , Ne İşe Yarar ? 

RAND : Geriye rastgele bir sayı döndürür.

RAND() : 0.37198501442246823

RAND() : 0.26088790282163704

Sql Server ROUND Fonksiyonu Nedir , Ne İşe Yarar ? 

ROUND : Sql Round fonksiyonu 2 değer alır birincisi yuvarlanacak değer , ikinci değer ise virgülden sonra kaçıncı haneden itibaren yuvalarlancağıdır. Burada en yakın değere yuvarlanır . 

ROUND(235.468, 2) : 235.470

ROUND(235.464, 2) : 235.460

Sql Server SIGN Fonksiyonu Nedir , Ne İşe Yarar ? 

SIGN : Girilen değer pozitif mi ? negatif mi ? onu belirtir. Pozitif ise 1 Negatif ise -1 döndürür , sıfır ise 0 değerinin döndürür.

SIGN(255.5) : 1

SIGN(-3) : -1

SIGN(0)  :0

Sql Server SQRT Fonksiyonu Nedir , Ne İşe Yarar ? 

SQRT : Verilen değerin kök değerini döndürür.

SQRT(64) : 8

Sql Server SQUARE Fonksiyonu Nedir , Ne İşe Yarar ? 

SQUARE : Verilen değerin karesini döndürür.

SQUARE(8)  : 64

Sql Server SUM Fonksiyonu Nedir , Ne İşe Yarar ? 

SUM : Verilen dizinin toplam değerini döndüdür.

select SUM(Fiyat) from Satislar
Paylaş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir