SQLSql ServerT-SQL

Sql Server String Fonksiyonlar – 1

ASCII : Verilen kelime için ascii karakter değerini döndürür.

ASCII('A') : 65

CHAR : Verilen Ascii değere ait karakteri döndürür.

CHAR(65) : A

CHARINDEX : Verilen dizedeki karakterin kaçıncı indexte olduğunu belirtir.

CHARINDEX('t', 'Ctrldelete') : 2

Eğer burada "e" harfini aratsaydık ilk bulduğu indexi geriye döndürecekti, tek değer döndürür geriye. Yani geriye 6 değeri dönecekti.

CONCAT :  Veridiğiniz parametre değerlerini birleştirip geriye değer döndürür, normalde + işaretiyle yaptığınız işlemi yapmaktadır.

CONCAT('Ctrl',''Delete','.Net') : CtrlDelete.Net

CONCAT_WS : Bu fonksiyon ise CONCAT'e farklı olarak ilk verdiğiniz parametreyi her birleştirmede kullanır.

CONCAT('-',Ctrl',''Delete','.Net') : Ctrl-Delete-.Net

DATALENGTH : Parametre olarak gönderilen dizenin karakter uzunluğubu döndürür.

DATALENGTH('CtrlDelete.Net') :  14

DIFFERENCE : Verilen iki parametre arası kelime benzeriliğini döndürür. Değer olarak 0 ile 4 arasında bir rakam döndürmektedir. Bir kelimeden fonetik bir kod cikarma yontemidir. iki soundex degeri kiyaslanarak iki kelimenin birbirine ne kadar yakin okundugu cikarilabilir.

DIFFERENCE('ctrl','delete') : 1

DIFFERENCE('deneme','öz') : 2

FORMAT : Verilen tarih değerlerini biçimlendirmeye yarayan fonksiyondur.

DECLARE @d DATETIME = '12/01/2018'; 
FORMAT (@d, 'd', 'en-US')  :  12/1/2018
FORMAT (@d, 'd', 'no')   :  01.12.2018
FORMAT (@d, 'd', 'zu')   :  12/1/2018
FORMAT (@d, 'dd/MM/yyyy') : 12/01/2018

LEFT  : Verilen dizeden belirtilen index kadarını sol tarafından kesip getirir.

LEFT('CtrlDelete.Net', 6) : CtrlDe

LEN : Verilen dizenin uzunluğnu döndürür.

LEN('CtrlDelete.Net') : 14

LOWER : Verilen dizenin tüm karakterlerini küçük harfe çevirir.

LOWER('CtrlDelete.Net') :  ctrldelete.net

LTRIM : Verilen dizede sol kısımdan başlangıçtaki boşlukları siler.

LTRIM('    CtrlDelete.Net') : CtrlDelete.Net

NCHAR : Verilen Ascii koduna göre karakteri döndürür.

NCHAR(65) : A

PATINDEX : Verilen dizede belirtilen karakterler içerir mi ? içerir ise başlangıç indexi döndürür. Burada belirtilen parametrelerde % ifadesiyle arama yapabilirsiniz.

PATINDEX('%.net%', 'CtrlDelete.Net') : 11

PATINDEX('.net%', 'CtrlDelete.Net') : 0

PATINDEX('%.net', 'CtrlDelete.Net') : 11

 

 

Sql Server String Fonksiyonlar – 2  bölümün bir sonraki kısmına buradan ulaşabilirisiniz.

Paylaş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir