Sql Server String Fonksiyonlar – 2

QUOTENAME : Verilen dizeyi köşeli parantez içerisinde döndürür.

QUOTENAME('CtrlDelete.Net') : [CtrlDelete.Net]

REPLACE : Verilen dizede belirtilen karakter yerine verdiğiniz değerler ile değiştirir.

REPLACE('CtrlDelete.Net', '.', '-') : CtrlDelete-Net

REPLICATE : Verdiğiniz dizeyi belirtilen sayı kadar tekrarlar.

REPLICATE('Ctrl', 5) : CtrlCtrlCtrlCtrlCtrl

REVERSE : Verilen dizeyi tersten yazmaya yarar.

REVERSE('CtrlDelete.Net') : teN.eteleDlrtC

RIGHT : Verilen dizede sağ taraftan istenilen kadar parçayı ayırır.

RIGHT('Ctrl Delete Net', 6) : te Net

RTRIM : Verilen dizede sağ taraftan başlayarak ilk boşlukları silmektedir.

RTRIM('CtrlDelete.Net          ') : CtrlDelete.Net

SOUNDEX : Bir kelimeden fonetik bir kod cikarma yontemidir.. iki soundex degeri kiyaslanarak iki kelimenin birbirine ne kadar yakin okundugu cikarilabilir. 

SOUNDEX('Ctrl'), SOUNDEX('Delete.Net') : D430 

iki değer arasındaki benzerliğini ölçmektedir . Bkz : DIFFERENCE Fonksiyonu

STR : Ver,len bir sayıyı string olarak döndürür:

STR(725) : 725

STUFF : Bir dizenin bir bölümünü siler ve daha sonra belirtilen bir konumdan başlayarak dizeye başka bir parça ekler.

STUFF('Ctrl Delete XYZ', 12, 14, '.Net') : Ctrl Delete.Net

SUBSTRING : Verilen dizeden belirtilen karakterleri ayırır.

SUBSTRING('CtrlDelete.Net', 1, 3) : Ctr

TRANLATE : Bir dizeden REPLACE fonksiyonun aksin birden fazla karakter değiştirme işlemini yapmaktadır. REPLACE fonksinonunda bir karakter başka bir karaktere değişsin deniliyordu bu fonksiyonda ise sıralama bozmadan şu karakterler şuna değişsin diyebiliriz.

TRANSLATE('Ctrl-Delete*Net', '-*', '.?') : Ctrl.Delete?Net

Burada '-' karakteriyle '.' karakterini değiştirdi , tekrardan '*' karakteriyle '?' karakterini değiştirmiş oldu.

TRIM : LTRIM ve RTRIM aksine verilen dizedi sol ve sağ boşlukları siler.

TRIM('              CtrlDelete.Net          ') :  CtrlDelete.Net

UNICODE : Verilen karakterin Ascii karşılığını döner

UNICODE('C') : 67

UPPER : Verilen karakterleri büyük harfe çevirir. 

UPPER('CTRLdelete.net') : CTRLDELETE.NET

Sql Server String Fonksiyonlar – 1  bölümün önceki kısmına buradan ulaşabilirisiniz.

 

Paylaş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir