SQLSql ServerT-SQL

Sql Server Tarih Fonksiyonları

Sql Server CURRENT_TIMESTAMP fonksiyonu Nedir, Ne işe yarar ? 

CURRENT_TIMESTAMP : Anlık tarih ve saati döndürür.

SELECT CURRENT_TIMESTAMP : 2020-06-14 16:18:56.210

Sql Server DATEADD fonksiyonu Nedir, Ne işe yarar ? 

DATEADD : Bir tarihi yıl,ay,gün veya saat eklemesi yapmanıza olanak sağlar.

DATEADD(year, 1, '2017/08/25') : 2018-08-25 00:00:00.000

DATEADD(day, 1, '2017/08/25') : 2017-08-26 00:00:00.000

DATEADD(month, 1, '2017/08/25') : 2017-09-25 00:00:00.000

DATEADD(hour, 1, '2017/08/25') : 2017-08-25 01:00:00.000

Burada ekleme yaparken 1 yerin -1 kullanırsanız geçmişe dönük işlem yapabilirsiniz.

Sql Server DATEDIFF fonksiyonu Nedir, Ne işe yarar ? 

DATEDIFF : Verilen iki tarih arasındaki yıl,ay,gün veya saat cinsinden farkı bulmak için kullanılır.

DATEDIFF(year, '2020/08/25', '2011/08/25') : -9

DATEDIFF(month, '2020/08/25', '2011/08/25') : -108

DATEDIFF(day, '2020/08/25', '2011/08/25') : -3288

DATEDIFF(hour, '2020/08/25', '2011/08/25') : -78912

Sql Server DATEFROMPARTS fonksiyonu Nedir, Ne işe yarar ? 

DATEFROMPARTS : Verdiğiniz değerlerden bir tarih formatında veri döndürür.

DATEFROMPARTS(2018, 10, 31) : 2018-10-31

Sql Server DATENAME fonksiyonu Nedir, Ne işe yarar ? 

DATENAME : Verdiğiniz tarihteki yıl,ay ve günü string veya nümerik olarak elde edebilirsiniz.

DATENAME(year, '2020/08/25') : 2020

DATENAME(month, '2020/08/25') : Ağustos

DATENAME(day, '2020/08/25') : 25

Sql Server DATEPART fonksiyonu Nedir, Ne işe yarar ? 

DATEPART : Verdiğiniz tarihteki yıl,ay ve günü nümerik olarak elde edebilirsiniz.

DATEPART (year, '2020/08/25') : 2020

DATEPART (month, '2020/08/25') : 8

DATEPART (day, '2020/08/25') : 25

Sql Server DAY fonksiyonu Nedir, Ne işe yarar ? 

DAY : Verilen tarihteki gün değerini döndürür.

DAY('2020/08/25') : 25

Sql Server GETDATE fonksiyonu Nedir, Ne işe yarar ? 

GETDATE : Geçerli sistem saati ve tarihini döndürür.

GETDATE()  : 2020-06-14 16:30:23.570

Sql Server ISDATE fonksiyonu Nedir, Ne işe yarar ? 

ISDATE : Verilen ifade Tarih ise 1 değerini değil ise 0 değerini döndürür.

ISDATE('2017-08-25') : 1

ISDATE('CtrlDelete.Net') : 0

Sql Server MONTH fonksiyonu Nedir, Ne işe yarar ? 

MONTH: Verilen tarihteki ay değerini döndürür.

MONTH('2020/08/25') :8

Sql Server YEAR fonksiyonu Nedir, Ne işe yarar ? 

YEAR: Verilen tarihteki yıl değerini döndürür.

YEAR('2020/08/25') : 2020

Sql Server SYSDATETIME fonksiyonu Nedir, Ne işe yarar ? 

SYSDATETIME : Sql Serverin anlık tarih ve saatini döndürür.

SYSDATETIME()  : 2020-06-14 16:33:04.6809031
Paylaş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir