SQLT-SQL

Sql Server Verilen Parametre Kadar Satır Dönen Fonksiyon

create function dbo.Numbers3(@count bigint)
RETURNS TABLE RETURN
WITH E00(N) AS (SELECT 1 UNION ALL SELECT 1),
E02(N) AS (SELECT 1 FROM E00 a, E00 b),
E04(N) AS (SELECT 1 FROM E02 a, E02 b),
E08(N) AS (SELECT 1 FROM E04 a, E04 b),
E16(N) AS (SELECT 1 FROM E08 a, E08 b),
E32(N) AS (SELECT 1 FROM E16 a, E16 b),
cteTally(N) AS (SELECT ROW_NUMBER() OVER (ORDER BY N) FROM E32)
SELECT TOP (@count) N
FROM cteTally

Yukarıdaki fonksiyonu çalıştırıp ; aşağıdaki gibi kullanabilirsiniz

select * from dbo.Numbers3(300)

Paylaş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir